ยินดีต้อนรับ//ติดต่อแอดมิน โทร.0923730055ทดสอบออนไลน์::ฝึกฝนทักษะ ราคาประหยัด
โปรดศึกษาขั้นตอนการใช้งานแบบทดสอบออนไลน์

ยังไม่มีข้อมูล

แนะนำสถาบันติวคุณภาพ


เว็บไซต์ข่าวสารการสอบฯและอื่นๆ
ข่าวรับสมัครงาน


ของฝากของขวัญเทศกาลปีใหม่..โทร.086 - 3148084แนะนำเว็บไซต์/สังคมคนเลี้่ยงนก
แนะนำสินค้าคุณภาพ /086 - 3148084ข่าวรับสมัครงาน


ข่าวสารจาก นสพ.

มุมหนังสือพิมพ์
สนับสนุนข่าวโดย นสพ.ดอทคอม

เข้าระบบ/ทำแบบทดสอบที่นี่
 
รหัสสมาชิก

รหัสผ่าน

 
รายวิชาแบบทดสอบออนไลน์
 

แบบทดสอบออนไลน์

ภาษาไทย ชุดที่ 1  
ภาษาไทย ชุดที่ 2 
ภาษาไทย ชุดที่ 3 
ภาษาไทย ชุดที่ 4 
ภาษาไทย ชุดที่ 5 
............................
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 1 
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 2 
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 3
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 4
พรบ.ตำรวจแห่งชาติ ชุดที่ 5

.....................................
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-1
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-2 
พรฎ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-3 
พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-4    
พรฏ.กิจการบ้านเมืองที่ดี-5

........................................

ระเบียบฯงานสารบรรณ-1
ระเบียบฯงานสารบรรณ-2
ระเบียบฯงานสารบรรณ-3
 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-4 
ระเบียบฯงานสารบรรณ-5

.........................................
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -1
 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -2
 
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง -3
กฎ ก.ตร.ที่เกี่ยวข้อง-4

..........................................
ระเบียบฯรักษาความลับ-1 
ระเบียบฯรักษาความลับ-2 
ระเบียบฯรักษาความลับ-3 
ระเบียบฯรักษาความลับ-4
..........................................

รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-1 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-2 
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550-3
..........................................
ประมวลกฎหมายอาญา-1
ประมวลกฎหมายอาญา-2 
ประมวลกฏหมายอาญา-3
ประมวลกฎหมายอาญา-4

............................................
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-1 
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-2
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-3 
ป.วิธีพิจารณาความอาญา-4
............................................
กฎหมายลักษณะพยาน-1
กฎหมายลักษณะพยาน-2 
กฎหมายลักษณะพยาน-3 
กฏหมายลักษณะพยาน-4
...........................................
พรบ.ฯทางปกครอง1 
พรบ.ฯทางปกครอง2 
พรบ.ฯทางปกครอง3 
..................................
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-1 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-2 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-3 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-4 
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-5  
สังคม วัฒนธรรม จริยธรรม-6
.............................
ความรู้ความสามารถทั่วไป1    
ความรู้ความสามารถทั่วไป2 
ความรู้ความสามารถทั่วไป3 
ความรู้ความสามารถทั่วไป4  
ความรู้ความสามารถทั่วไป5 
...........................
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-1 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-2 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-3 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-4 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้-5 
............................
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-1 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-2 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-3 
เทคโนโลยีสารสนเทศฯ-4
เทคโนโนยีสารสนเทศฯ-5

.........................
ภาษาอังกฤษ-1

ภาษาอังกฤษ-2
 
ภาษาอังกฤษ-3 
ภาษาอังกฤษ-4 
ภาษาอังกฤษ-5 
..................
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-1 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-2 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-3 
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น-4

 
About Immigration
 

Admin::0923730055
 
Learn English Online
 
 
ดาวน์โหลดตัวบท/วิชาการ
    กฎหมายลักษณะพยาน (สาระน่ารู้)
  พรฏ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ.2547
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2553
  พรบ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547
  ประมวลกฎหมายอาญา
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  กฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมฯ พ.ศ.2551
  ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
  พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
  กฎหมายรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
 
รวมลิงค์ส่วนราชการ
 

 
Links
  ๏ ลิงค์ที่น่าสนใจ ๏
Live! TV / Radio
94.0 Bangkok Radio
91.5 Hotwave
92.5 กรมประชาสัมพันธ์
93.0 DNA
93.5 Radio Vote Satellite
95.0 ลูกทุ่งเอฟเอ็ม
98.0 Cool FM
99.0 Sport FM
100.5 MCOT
101 News
101.5 วิทยุจุฬา
102.5 GET
103.5 ModernLove
104.5 FAT Radio
106.5 Green Wave
ไทยรัฐ
เดลินิวส์
ผู้จัดการ
โพสต์ทูเดย์
ไทยโพสต์
มติชน
ข่าวสด
คมชัดลึก
ประชาชาติธุรกิจ
ฐานเศรษฐกิจ
เส้นทางเศรษฐกิจ
Bangkok Post
แนวหน้า
สยามรัฐ
กรุงเทพธุรกิจ
เนชั่นแชนแนล
สยามธุรกิจ
กระแสหุ้น
เสรีรายวัน
บ้านเมือง
เทเลคอม เจอร์นัล
Mission Thailand
BusinessThai
เนชั่นสุดสัปดาห์
ผู้จัดการรายเดือน
มติชนสุดสัปดาห์
บันเทิง / เอนเตอร์เทน
ตารางรายการ UBC
จองตั๋วหนัง Major
เครือ EGV
อันดับหนังทำเงิน boxoffice
อันดับเพลงฮิต Hotwave
88 Global Chart
RVS Chart
บริการข้อมูล
หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉิน
ค้นหาเบอร์โทรศัพท์(ใหม่)
พยากรณ์อากาศ
exchange ธ.กสิกรไทย
exchange ธ.ไทยพาณิชย์
รายงานราคาทองคำ
ข่าวจราจร สวพ.91
ค้นหารหัสไปรษณีย์
เช็คหนี้ค้างโทรศัพท์ (TA)
ยอดค้างชำระ WP1800
ABAC-KSC Poll
สวนดุสิต โพล